Saturday, July 21, 2012

[Hợp âm] Dust in the wind (Kansas)


Search đc version này dễ chơi. Ver Scorpion là cái gì í kinh khủng lắm :-s. Mìh chơi theo thế này là ukie rồi <3

Bạn viết ra cái hợp âm này rất kute chứ: "đây là lần đầu tao làm chuyện í nhưg tao thề là tao làm đúngggg í!!!"
---
 C   G Am  G     Dm      Am
I close my eyes only for a moment and a moment´s gone.
C  G  Am   G       Dm     Am
All my dreams pass before my eyes are curiosity.

D  G    Am  D      G      Am
Dust in the wind, all we are is dust in the wind.

C   G  Am  G       Dm       Am
Same old song, just a drop of water in the endless sea.
C  G Am  G         Dm        Am
All we do, crumbles to the ground though we refuse to see.

D  G    Am  D      G      Am
Dust in the wind, all we are is dust in the wind.

C   G  Am  G        Dm       Am
Don't hang on, nothing last´s forever but the earth and sky.
C G   Am G         Dm     Am
It slips away all your money won´t another minute buy.

D  G    Am  D      G      Am
Dust in the wind, all we are is dust in the wind
D  G    Am  D      G      Am
Dust in the wind, everything is dust in the wind.

Source: here

----
Nothing last 4ever but the earth & sky...

No comments:

Post a Comment