Friday, October 19, 2012

If we go again

Đốt ngày bằng những trò vui
"Đừng nghĩ nữa, nghĩ là chết đấy"
Bịt tai, trùm mền, nhắm mắt
Sống-là-đây?
1 comment: