Wednesday, October 17, 2012

LauTha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trổ bông. Bông cũng ko níu kéo bất cứ cái nhìn nào. Lơ thơ. Nhợt nhạt. Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết. Mảnh mai mình hạc, bông vươn cao óng mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sây bạc đầu, chảy thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông chín, ông mặt trời mặc sức vẽ gió, vẽ nắng lên.
Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa... lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Gió chướng thông ngọn thì bông sậy lìa cây, vào khi ngọt ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi, trong vai người đứng ngắm fải ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này?
[Chập chờn lau sậy - Yêu người ngóng núi, Nguyễn Ngọc Tư]
4 comments: