Friday, October 26, 2012

Nửa vòng trái đất

"Lêu bêu".

Rồi sao?

Cũng chỉ là buồn mà thôi.
Ngủ sớm. Sáng mai đi mua chanh leo.1 comment: