Tuesday, December 4, 2012

"Hỏi thế gian tình ái là gì?"

Vấn thế gian
Tình thị hà vật
Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên nam địa bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt khổ
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ứng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân Thiên San

---
Trên con đường "nghiên cứu" "Kim Dung học", tôi tạm đặt "key words" cho mỗi pho sách.

Tiếu ngạo giang hồ <= vì đọc rất lâu rồi nên ấn tượng đã xa mờ. Tạm đặt hai chữ "Tiếu ngạo".
Thiên long bát bộ: chắc chắn là chữ Duyên và Nghiệp.
Anh hùng xạ điêu: vừa là chữ Hợp, vừa là chữ Duyên
Thần điêu: chắc chắn là chữ Tình :)

Thần điêu ko chỉ có mối tình của Dương Quá - Tiểu Long Nữ. Nếu chỉ có một chuyện tình ấy, thì Tiếu ngạo có Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh, Thiên long bát bộ có nào là Đoàn Dự - Vương Ngữ Yên, Tiêu Phong - A Châu,

[viết từ hồi nào giờ đọc ko nhớ định viết gì, hnhư định nói là mối tình Cô Cô - Dương Quá là từ thầy trò chuyển sang tình yêu. Điều này là cấm kỵ tối kỵ trong Khổng giáo Đạo giáo. Dám cho nhân vật yêu như thế, mới thấm thía ơi thế gian, tình ái là gì?

2014.02.06]

No comments:

Post a Comment