Tuesday, December 4, 2012Và bỗng nhiên em lại thấy bơ vơ
Tay lại vụng, trán lại dô ra như trước
...
Biết bao giờ em trở nên tốt được?
Vì khi già tay càng vụng về hơn

[Xuân Quỳnh]

No comments:

Post a Comment