Saturday, January 12, 2013

Uống rượu có làm bạn ấm hơn?


Will Drinking Alcohol Help You Feel Warmer?


As seen in "MythBusters: Viewer Special."
Hulton Archive/Getty Images

Finding: BUSTED

Explanation: Since at least the 18th century, St. Bernard dogs with barrels of brandy famously attached to their collars have been warming snow-stranded travelers in the Alps. But does alcohol really raise your body temperature? The MythBusters got out their snifters to get to the bottom of this myth.
Turns out, just one alcoholic drink could make you feel warmer, but it actually lowers your core body temperature.
How does alcohol employ this rule of opposites? Alcohol may make your skin feel warm, but this apparent heat wave is deceptive. A nip or two actually causes your blood vessels to dilate, moving warm blood closer to the surface of your skin, making you feel warmer temporarily. At the same time, however, those same veins pumping blood closer to the skin's surface cause you to lose core body heat - the heat you need to survive, especially if you're stuck in a snowdrift . This effect could lead to fatal hypothermia.
So a snifter of brandy may make you feel hot, but you certainly won't be that way for long.

[3.42, 1.9.13]
---
Dịch

Kể từ thế kỷ 18, những chú chó St. Bernard với các thùng rượu brandy nổi tiếng đính trên vòng cổ của chúng đã sưởi ấm cho những khách du lịch mắc kẹt trong tuyết trên dãy Alp (Anpơ?). Nhưng có phải rượu cồn thực sự làm tăng thân nhiệt của bạn? (tổ chức/nhóm?) MythBuster đã uống cạn ly để tìm tới đáy của thần thoại này (đại ý là họ cố gắng tìm ra chân lý).

Hóa ra, chỉ một ngụm rượu có thể làm bạn cảm thấy ấm hơn, nhưng nó thực ra làm giảm thân nhiệt ở trung tâm.

Tại sao rượu cồn lại có tác dụng như vậy? Rượu cồn có thể làm da bạn ấm hơn, nhưng sóng nhiệt này là 'lừa đảo'. Một hay hai ly rượu ... [thôi mai dịch tiếp]

G nite :)


No comments:

Post a Comment