Monday, February 18, 2013

Quan-hệ-thiếu-thốn
Tôi chợt hiểu, khi An bày trò yêu đương giả vờ, khi An hỏi tôi liệu có sợ và tôi trả lời không: những lúc ấy, chúng tôi đều mang chung nỗi cô đơn, và đơn giản muốn có một người bạn đồng hành cùng chống chọi với mọi thứ. An quan trọng với tôi trong một mối dây cảm tình, mà tôi vừa đặt tên, là quan-hệ-thiếu-thốn.

Chúng tôi đứng cạnh nhau vì những thiếu thốn trong lòng. Mối quan hệ này cũng thiếu thốn một chút gì đó, để trở thành thứ tình cảm đặc biệt hơn...
[Vị café - Hi Trần]

No comments:

Post a Comment