Saturday, May 25, 2013

Thích nghi

Theo thời gian, mọi thứ chẳng còn có thể như cũ nữa. Tớ cho dù có nguyễn-y-vân, thì cậu cũng chẳng thể vẫn-y-nguyên được nữa.

Cho dù cả 2 chúng ta đều cùng không-thay-đổi một tí tị ti nào, thì Trái Đất cũng đâu có đứng yên?

Nghĩa là, tớ muốn nói, sự đổi thay là tất yếu. Như cái môn Triết ngày xưa từng nói "không ai tắm hai lần trên một dòng sông".

Thế nên, chỉ có 2 con đường thôi. Một là chấp nhận cậu của hiện tại (và tớ của hiện tại), cũng như cậu của tương lai (và tớ của tương lai).

Hai là, không thể nào chấp nhận nổi.

Và chúng mình xa nhau mãi mãi...

Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.

Thế nên, cái chính là, cậu có chấp nhận tớ-thay-đổi (cũng như cậu-thay-đổi) hay không?

Bao nhiêu năm là bạn hơn là bè, cũng chỉ vì thế thôi mà!

1 comment: