Wednesday, July 10, 2013

Far far away - Blackmore's Night

She passes the days one after the other
She never sees, she never hears
Counting the hours, her life is a rerun
A series of failures rolled into one.

When she was young she looked towards the future
Eyes full of promise, a heart filled with joy
How had her road twisted so harshly
Can these two women be one and the same?

Once she dreamed of romance
Once she imagined she lived in a castle
Once she held the world in her hands
Once was a long time ago,
Far far away.

How her mind aches, her life's been a hard one
Filled with such sorrow, no girl should know
How her heart aches, she's loves and she's lost
Some say its better, but she disagrees...

Once she dreamed of romance
Once she imagined she lived in a castle
Once she held the world in her hands,
Once was a long time ago,

Far far away-when she was young she looked towards the future
Eyes full of promise, a heart filled with joy
How had her road twisted so harshly
Can these two women be one and the same?
She passes the days one after the other...
Looking for answers

Far far away
Far far away
Far far away
Far far away

[Lượm trên tường nhà bạn HXB. Lyric thì buồn, còn giai điệu và giọng hát nghe như kiểu một thiên thần đang bay lượn trong gió. Mìh cũng khoái bay trong gió, nhưng ko mong điều đó - tức là như cái lyric đó - xảy ra với mình đâu ạ. ]

---
Sợ rồi.
Sẽ ko thức xuyên đêm nữa và k dùng cái thứ độc dược nặng đô khủng khiếp ntnày nữa.

---

Hôm rồi, tự nhiên nghĩ. Là mình đang bán tuổi trẻ đấy.

Ờ thì trải nghiệm - tốt thôi. Nhưng ko fải cái nghiệm nào cũng đáng trải.

Mình đang bán tuổi trẻ mà. Với giá nào chứ?
1 comment: