Monday, November 25, 2013

Bảy khung may

Ngồi ngáp ở VP, trông... cái máy in màu. In báo cáo mà em í chạy xoành xoạch xoành xoạch như kiểu dệt tầm gai. Dệt miệt mài từ chiều, tốc độ chắc một tờ hết 3 phút. 6 cái báo cáo, mỗi cái 3 chục trang. Cứ gọi là xác định...

Ngày sầu đời. Em lovetop từ trên bàn lao đầu xuống đất, hai phát. Sau phát thứ nhất, em vẫn hiên ngang ko hề hấn gì. Phát thứ hai... em ngất lịm, không dậy nữa.

Đã gọi anh Đông Đông kíu nét. Giờ thì chẳng còn biết làm gì. Bèn ngâm thơ, bên cạnh 'khung cửi' vẫn miệt mài. (Trộm vía, bạn í ko hết mực, ko kẹt giấy cho là may chán rồi!)

Thất trương ky
Xuân tằm thổ trận nhất sinh ti
Mạc dao dung dị tài la ỷ
Vô đoan tiễn phá
Tiên loan thái phượng
Phân tác lưỡng bàn y

Bảy khung may
Tằm xuân nhả hết ruột sầu may
Chớ rằng dải lụa là may dễ
Bỗng dưng cắt đứt
Tiên loan thái phượng
Chia lìa trên hai vạt áo song song.


No comments:

Post a Comment