Tuesday, February 4, 2014

Cho một người
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Thấy lòng mình cô đơn
Giữa ngổn ngang bàn ghế...

Khi
       người
                  không yêu
                                   ta
Buồn
         đã đành
                   một lẽ...
Khi
        ta
                 không yêu
                                  người
Sao
      cũng
               buồn
                          đến thế?

Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai:
Món-nợ
                không-thể-trả...

Có lẽ, ta thương người
Giờ này đang thui thủi
Hay là, ta thương ta
...

[Anh Ngọc]