Sunday, March 30, 2014

Damn


Rất may khi hôm nay tôi đã không ôm đôi Clarks 850k, nếu không bây giờ sẽ ân hận lắm.

Fuck up mọi thứ.