Saturday, April 19, 2014

Chấp chới


(Tên truyện của Ti)

Như một thứ dự cảm kỳ cục, đợt này, mấy đứa ko hẹn mà gặp - viết toàn truyện đau xóc ruột gan phèo phổi.

"Rồi ráng nín, chứ biết sao giờ."

Thằng nhỏ trong truyện của Ti bảo vậy.

"Rồi, sẽ còn rất nhiều. Những lúc chẳng biết làm gì, chỉ biết ngửa đầu cười."

Một đứa nào đó trong truyện của tôi sẽ thốt ra như thế.
No comments:

Post a Comment