Saturday, April 19, 2014

Kai Đinh


Thi thoảng hay nghe bạn này. Không tệ. Giọng bạn cao, mìh kỳ vọng đc như Bằng Kiều, nhưng thực tế có lẽ bạn giống mấy bạn M4U hơn.

Mấy bài lyric khá. Đôi chỗ cũng bị ép vần điệu, đôi chỗ sáo (chả hạn, Nghe - có 1/3 ok còn 2/3 rất kiểu hô khẩu hiệu, nhưng phần nhạc thì đc). Với lại, bạn có một vài ý tứ hay ho. Đáng nghe.

Ví dụ, một câu nghe rất cuồng ngông vớ vẩn (mà hay mà!)

Rẽ ngang lối về đi tìm mặt trăng


No comments:

Post a Comment