Thursday, September 3, 2015

Latte là xữa đóoo!!!Lu's got a flu. Mắt hắn giựt giựt. Mũi hắn ách xì nổ trời kéo theo nước mũi chan hòa và giọng hắn nghẹt i như fin.

Lu đang hạc tiếng Í, ở cái trang duolingo. Từ đầu Lu định nhấn vào tiếng Spain xog vui tay ấn lộn qua tiếng Í.

Hạc đc hai buổi, cho đến tối qa. Trong lúc bạn hắn đi Phú Cuốc hết lời ngợi khen fong cảnh, thì hắn chỉ có thế lày.

Hình như có nhiều từ tA có gốc ý
Hay k hỉu là t ý gốc anh
Tiêang nào có trc nhỉ :))))
Vdụ a book = un libro, toy liên tưởng đến library
Và suy luận là oh với ng Ý, có q sách nghĩa là có 1 cái thư viện trog tay
Ủ ôi nên thơ qớ
Hoặc menu hay có chữ food & beverage, thì trog tiếng ý beve = drink
Hay hemmmm???

Khổ thưn bạn đang khoe chiện đi Phú Cuốc gặp fải thèng điêng :))

Đến hnay thì hắn hét ầm lên khi biết latte = milk. Bình thường chỉ biết latte nghĩa là ko fải cappu ko fải mocha ko fải americano ấy mà!

Thật, hồi U mấy gì đấy, mới hạc tiếng Anh chắc cũng chỉ hâm đến cỡ này!!!

*
Lu hi vọng sớm đóng lại blog. Đó là khi hắn làm đc chút việc có ích. No comments:

Post a Comment