Friday, March 4, 2016

Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởngCó vô số tỉ ti những điều hết sức vớ vỉu cứ làm tôi muốn khóc

Như là sáng nay tôi nghe tin chị ấy ra sách ôi mẹ ơi :(( là chị ấy!!! Chị ấyyyyy!!!

Như là bỗng dưng chiếc kính tôi thích nhất quả đất mất tích cả năm hóa ra nằm trên xe ông chú và ổng lấy đeo như đúng rồi và tôi chỉ biết là ổng cho đến khi ổng zề nhà ông nội và để quên và tôi thì cứ rú ầm ĩ vì thấy kính thì ông nội cứ "kính của chú để quên đấy nhưng thích thì cứ đeo đi!!!"

Như là chiếc ear-ring, vốn đã gãy một bên và còn một bên thôi nhưng tôi cứ đeo quài. và hôm tôi tháo ra lau rồi để trong mảnh giấy rồi bỗng dưng nhớ ra thôi chết chắc vứt mảnh giấy đi rồi... nhưng ko ngờ sáng ra thấy mảnh giấy vẫn lù lù và đương nhiên chiếc ear ring cũng lù lù đấy.

*khóc đầm đìa một dòngggg sôngggg*No comments:

Post a Comment