Thursday, April 28, 2016

Những dòng viết tay


Tôi hơi bị thích bố tôi. Bố vẫn còn viết những mẩu giấy dặn dò, thay cho tin nhắn điện thoại. Chữ bố xấu như chữ tôi. Tôi rất vui! (Chữ mẹ đẹp ko giống chữ tôi. Cũng được.)


No comments:

Post a Comment