Sunday, November 20, 2016

đi họccảm thấy hạnh phúc vãi chưởng khi đi-học trở lại. với bạn bè, với học nhóm, với nói xấu thầy cô và trường và các bọn khác. với học thì ít gossip thì nhiều. chat chit thâu đêm vì bài vở và cười nhăn nhở.

đi học thực là hạnh phúc. vì lo lắng chỉ là bài vở và điểm và các ông bà thầy. ko cần chơi với các bọn xấu chơi. và cứ việc yên ổn enjoy với bọn bè đảng người xấu. như là hẹn nhao đi học nhóm thì trước khi học phải ăn đã (có thực mới vực đc đạo chứ lị) và chưa học xong đã hứa hẹn tí đi xem cái fin gì mà Harry bọt bèo hiệu ứng rất là đẹp í, và next week đi ba vì đi (hihi).

thôi mình học tiếp :">
No comments:

Post a Comment