Monday, November 21, 2016

trong một buổi chiều nát bét của một ngày nát bét như hôm nay chỉ có thể nghe bài này.


(post tỉ lần vẫn phải post lại, ko thể chịu đc).

nghe kiểu không hiểu một chữ, chỉ thấy là thiết tha, vô cùng.

bọn đọc blog. mẹ kiếp. 1 vài đứa anh éo thích. đáng lẽ ra đừng nên để lại dấu viết gì để anh biết là bọn nó đang đọc.

anh đóng mie lại cho khỏi đứa nào đọc.

hôm nay giở google drive, tự nhiên lại thấy cái file chia nhau từng xu tiền điện nước, giấy vệ sinh nước tẩy bồn cầu... ở Tổ cúc cu


No comments:

Post a Comment