Monday, November 28, 2016

Your life


có bao giờ bạn quá lậm ngó nghiêng ngắm nghía cuộc đời người khác và quên mẹ mất rằng bạn còn fải sống cuộc đời của mình?

đương nhiên nhìn ngắm bao giờ chả nhàn nhã thi vị hơn là xắn tay nhảy vào làm :))


No comments:

Post a Comment