Wednesday, January 11, 2017

Game theory


Hôm qua, khi an ủi anh Quả Trứng (yea anh vửa có tên đó xong) và 2h sáng chủ nhật lúc viết mail cho ông thầy Hippo.

Hóa ra đã đến lúc anh phải nghĩ xem người ta đang nghĩ gì và mình cái gì nên nói cái gì không nên. Không im thít rồi chờ người ta tự hiểu. Cũng không phải nghĩ gì thì nói tuốt. Cũng không phải vì ý đồ động cơ đen tối nào (dẫn đến mình phải bài vở âm miu). Đó đều là những người mà anh tự lòng muốn nói với họ, và muốn cheer up họ, muốn họ hiểu mình, nhưng không hiểu sai.

Nhưng mà, thế đấy. Anh vốn ko quan tâm ai nghĩ gì cũng ko cần ai biết mình nghĩ gì, không thích explain với thế giới này. Nhưng mà giờ anh đã.

Bởi vì nói ngu thì hỏng mẹ việc thà ngậm miệng lại còn hơn.

Và công bằng mà nói, dù có càm ràm chê cái chương trình học này, chê những cái giáo án (chính thống) như dở hơi chả học hỏi đc gì, thì anh lại bị NGẤM nhiều vô đối từ những thứ ba lăng nhăng xung quanh. Và nếu anh ko đi học: Thính, Siểu, Nâu, Nách - hẳn sẽ ko bao giờ xuất hiện :D

Bọn mình ăn Xmas. Thiếu tay Siểu vì nó đang chụp :))
No comments:

Post a Comment