Thursday, September 6, 2012

Với cụ Dum

- Thưa thầy...
- Sao thế con?
- ... Con rùng mình rồi, thầy ạ.
...
Here come the rain again
Falling from the stars
Drenching my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never forget what I lost
...
Ring out the bells again
Like we did when spring began
...

Lại là cơn mưa ấy
Rớt từ những ngôi sao
Làm ướt đẫm những nỗi đau tôi thêm một lần
Trở thành thực sự tôi-là-như-thế
Giống như ký ức ngủ yên
Nhưng chẳng bao giờ nguôi quên mất mát
...
Rung cho những dây chuông ngân lên
Như chúng ta vẫn làm mỗi độ xuân về
...

[Wake me up when September ends - Green Day]


No comments:

Post a Comment