Saturday, February 7, 2015

shoppahomate(khỏi mắc công Gúc gồ làm chi, từ này tui vừa nghĩ ra xong.)

buổi trưa ngồi cf với thị Na. thị Na mặc cái áo dư kiểu áo phao nhưng vải kiểu ka-ki, màu xanh đen, hơi dài 1 tí, dáng A thoải mái.

- vừa múc sáng nay vì đi đường rét qớ. 4 chăm 50 cành, là giá đã sale 50% đó, nguyên tag 9 chăm đó. múc hemmm.

thế là dắt nhau đi múc luôn 1 cái y xì (2 đứa tui múc 2 cái thế là hết zồi heng, nên khỏi mắc công hỏi ở đâu nheng).

đây là kịch bản kinh điển đã xảy ra đến N lần.

bởi vậy, cho nên ._.


No comments:

Post a Comment