Monday, March 3, 2014

Xin chào nhau, giữa Con đường


"Có lẽ nào, cô đơn và hồn nhiên. Thế là đủ Hạnh Phúc?"Ti post hình chụp mẩu báo có câu đó. Xong. Em phủi tay đi. Chả vấn vương gì. À có quay lại lấy đủ contact cần thiết. Xong. Em đi thẳng, quay mông vào FB.

Không phải hay, mà là hay quá xá bá cháy.

*

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu...

[Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng]
No comments:

Post a Comment