Saturday, March 5, 2016

Núi
Núi ko bao giờ biết tôi gọi hắn như thế. Nếu có, thì hắn sẽ: "cái gì? Lúi á? à, ý là, Núi á?" Ngọng L N là 'đặc sản' quê hương hắn. Hắn bảo đang cố gắng sửa, những lúc lào chú í thì sẽ ko sao còn núc nào ko chú í là i như rằng :))

Nhưng khi chat hắn cũng S X tùm lum. Tôi hỏi, cũng đặc sản quê hương à. Thì hắn bảo ko đó là đặc sản riêng hắn :))

Núi đã phượt khắp Đông Bắc Tây Bắc tùm lum tứ đại đỉnh đèo. Tôi nghĩ, may tôi chưa phượt cùng hắn bao giờ, vì hắn sẽ là loại phượt vô trách nhiệm mà tôi rất ko ưa :))
No comments:

Post a Comment